Βίδες

CODE DESCRIPTION UNIT
20301050 Βίδες 5/16 x 50 100 τμχ
20301060 Βίδες 5/16 x 60 100 τμχ
20301070 Βίδες 5/16 x 70 100 τμχ
20301080 Βίδες 5/16 x 80 100 τμχ
20301090 Βίδες 5/16 x 90 100 τμχ
20301100 Βίδες 5/16 x 100 100 τμχ
20301120 Βίδες 5/16 x 120 100 τμχ