Βάσεις βραχιόνων

ΒΑΣΗ ΒΡΑΧΙΟΝΑ ΜΑΡΚΙΖΑΣ 600

CODE UNIT
21041600 1 τμχ

ΒΑΣΗ ΒΡΑΧΙΟΝΑ ΜΑΡΚΙΖΑΣ 700

CODE UNIT
21041700  1 τμχ

ΒΑΣΗ ΒΡΑΧΙΟΝΑ ΜΑΡΚΙΖΑΣ 1300

CODE UNIT
21050870  1 τμχ

ΒΑΣΗ ΒΡΑΧΙΟΝΑ ΤΟΙΧΟΥ 870

CODE UNIT
21051750  1 τμχ

ΒΑΣΗ ΒΡΑΧΙΟΝΑ ΤΟΙΧΟΥ 750

CODE UNIT
21051750  1 τμχ